O metodzie

THETA LOGO

O metodzie ThetaHealing

 

Metoda Theta Healing polega na obniżeniu, tylko przez terapeutę, częstotliwości fal mózgowych do stanu Theta  i umożliwia nawiązanie kontaktu z podświadomością i nadświadomością klienta i usunięcie ograniczających programów, przekonań, schematów myślowych, lęków, traum, emocji, blokad ze wszystkich poziomów świadomości.
W miejsce tych negatywnych emocji i przekonań wprowadza się nowe, pozytywne, wspierające.
W wyniku tego następuje poprawa samopoczucia na poziomie fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i duchowym.

 

Wyróżnia się pięć różnych częstotliwości fal mózgowych: Beta, Alfa, Theta, Delta, Gamma. Mózg ciągle produkuje fale na wszystkich pięciu częstotliwościach. Wszystko co mówimy i robimy sterowane jest częstotliwością fal mózgowych, a w danej sytuacji jedna z nich jest dominująca.

 

  • Kiedy mówimy, myślimy, jesteśmy aktywni nasz mózg pozostaje w stanie Beta. Fale Beta operują na częstotliwości 14-28Hz.
  • Gdy jesteśmy zrelaksowani, medytujemy mózg osiąga stan Alfa o częstotliwościach 7-14Hz.
  • Stan Theta osiągamy podczas głębokiej relaksacji i snu. Fale mózgowe zwalniają wówczas do częstotliwości 4-7Hz.

Umów się na sesję

Jeśli chcesz wzmocnić swoje poczucie wartości i mieć więcej siły do życia, bo czujesz, że zasługujesz na więcej, bo czujesz, że mimo tego, że jest dobrze, mogłoby być jeszcze lepiej, to sesja z takim tematem może równie przynieść bardzo dobre rezultaty.

UMÓW SIĘ NA SESJĘ