Czakry

I Czakra –  Podstawy

 

Ma wpływ na myślenie i działanie, które skupiają się wokół materialnego posiadania i zabezpieczenia. Niewłaściwe użycie energii czakry zostaje zasygnalizowana przez ciało nadwagą, destrukcją, chorobami. Zbyt mocno przeżywane są emocje, takie jak podniecenie, zdenerwowanie, wściekłość, gniew.

 

Prawidłowe działanie czakry pomoże łagodzić lęki, podejmować ważne decyzje. Oczyszcza z bloków emocjonalnych, wzmacnia poczucie własnej wartości, napełnia optymizmem i wewnętrzną dyscypliną.

 

II Czakra – Sakralna

 

Czakra odpowiada za wrażliwość, relacje partnerskie, płodność, twórczość seksualność. Wstyd, poczucie winy doprowadza do nieumiejętnego wykorzystanie energii sakralnej.

 

Osoba zaczyna czuć się jak męczennik, który  bez przerwy lituje się nad samym sobą, uwielbia narzekać, nic nie chce zmieniać, egzystuje w sferze ogólnego braku. Oprócz tego jest przekonana, że zasługuje na wszystkie nieszczęścia.

 

III Czakra – Splotu Słonecznego

 

Jest to centrum energii fizycznej. Im silniejsza tym człowiek bardziej skłonny do rządzenia, uzależniania, podporządkowywania innych. Od niej zależy tworzenie harmonii między duchową a materialną istotą człowieka oraz rozprowadzanie energii po całym ciele.

 

IV Czakra – Serca

 

Gdy wiruje zbyt szybko osoba staje się zaborcza, nagradza lub karze „miłością” lub jej brakiem, staje się interesowna. Gdy pracuje zbyt wolno, występuje strach przed odrzuceniem, użalanie nad sobą, kocha się „za bardzo”.

Dopiero zrównoważony ruch czakry wzbudza potrzebę wiedzy i duchowego doświadczenia miłości.

 

V Czakra – Gardła

 

Od niej zależy myślenie analityczne, wyrażanie siebie i komunikacja z ludźmi. Gdy ruch jest zbyt szybki, osoba jest zadufana w sobie, arogancka i gadatliwa. Gdy spowolniony, bierze górę nieodpowiedzialność i niekonsekwencja w poglądach.

 

Zrównoważenie czakry przyczynia się do prawidłowej komunikacji, uczciwego wyrażania swoich uczuć i poglądów, zadowolenia i łatwości medytowania.

 

VI Czakra – Trzeciego Oka

 

Czakra oznacza „postrzegać”, „wiedzieć”, „panować”. Stwarza możliwość intuicyjnego postrzegania spraw. Jeśli wiruje zbyt szybko, prowadzi do dogmatyzmu i arogancji, jeśli za wolno do niezdyscyplinowania. Zrównoważone działanie czakry objawia się charyzmą, intuicją, niezwykłością, tajemniczością i nieprzywiązywaniem do spraw materialnych.

 

VII Czakra – Korony

 

To centrum duchowe zawiadujące intelektem. Odpowiada za duchowość, doznania mistyczne, i znalezienie misji życiowej. Nieodpowiednia praca czakry ma wpływ na poczucie osamotnienia i poczucie braku sensu życia.

 

Każda czakra pracuje w swoim zakresie częstotliwości, ale w zgodnym z pozostałymi trybie. Negatywne myśli i doświadczenia powodują zakłócanie rytmu pracy czakr i chorowanie.