Polaryzacja

 

Polaryzacja jest kluczowym czynnikiem wpływającym na możliwość zajścia w ciążę.

Dotyczy zarówno kobiety jak i mężczyzny.

 

W przypadku jakiejkolwiek abberacji co do spolaryzowanych części ciała u ludzi, proces zapłodnienia komórki nie jest możliwy, ponieważ zgodnie z prawami fizyki wszystko w świecie jest spolaryzowane, tak więc wszystko posiada plus  i minus.

Mężczyzna spolaryzowany dodatnio zawsze będzie przyciągać kobietę spolaryzowaną ujemnie. To podstawowe prawo fizyki, że przeciwstawne ładunki się przyciągają a te same – odpychają. Nie może dojść do ciąży, jeśli komórki dwojga ludzi się odpychają.

 

U mężczyzny każda kończyna i każdy organ jest inaczej spolaryzowany niż u kobiety. U mężczyzny prawa ręka wykazuje ładunek dodatni a u kobiety prawa ręka wykazuje ładunek ujemny. Jeśli u którejś z osób jest odwrotnie w parze, to osoby odpychają się energetycznie. Aby się przyciągnąć zawsze ładunki elektryczne muszą być przeciwstawne.

 

Były prowadzone próby w Niemczech i Włoszech, aby na siłę doprowadzić do ciąży u ludzi o tym samym ładunku, ale kończyło się to z reguły poronieniem. Dlatego parę starającą się o dziecko, zawsze trzeba uregulować energetycznie, aby doszło do poczęcia, bezproblemowego przebiegu ciąży i urodzenia zdrowego dziecka.