Al Nur – stopień VII

 

Egzorcyzmy

 

Przystąpienie do tych warsztatów poprzedzone jest rozmową z prowadzącym, który może wykluczyć ewentualnego uczestnika z przystąpienia do warsztatów z uzasadnionych powodów, które nie musi podać publicznie.

 

Na warsztatach takich uczestnik pozna następujące zagadnienia:

 

 1. Śmierć człowieka jako zjawisko przejścia na „drugą stronę”
 2. Trudności opuszczenia tego świata przez zmarłego z określonych powodów i niechęć do przejścia do świata zmarłych
 3. Nasze błędy w związku z ciągłym przywoływaniem zmarłych do naszego świata w celu zaciągnięcia rady albo też jakiejś formy pomocy
 4. Sposoby rozpoznawania bytności zmarłych krewnych lub obcych w naszym życiu
 5. Prawo nocy – jako wędrówka dusz dobrych i niedobrych do naszego świata
 6. Zapraszanie zmarłych dusz do siebie – częsta niebezpieczna forma zabaw młodzieży
 7. Wróżba jako bezpośrednia prośba do zmarłych dusz o pomoc lub rozeznanie sytuacji, jako forma zaproszenia
 8. Widzenie zjaw i właściwe względem nich zachowanie
 9. Niebezpieczne rozmowy z duszami i ich tematyka
 10. Znaki runiczne arabskie w obrazach (zupełnie nieznane), jako dobry sposób na zabezpieczenie przed inwazją obcych dusz
 11. Wypędzanie obcych i niechcianych duchów” miękko” tzn.: werbalnie, kadzidłem, wodą i ogniem
 12. Znaki kreślone opętanym na czole , sercu i podbrzuszu, specjalnym olejem arheem, przy wypędzaniu sposobem dynamicznym
 13. Wyrzucanie już nie ducha ale satanistycznego twora z ciała innej osoby, przy pomocy sury Koranu lub Pisma Świętego
 14. Zabezpieczenie osób nawiedzonych, ich rodzin i domostw, od kolejnych wizyt obcych – kreda, znaki na ziemi, dźwięki i gorejące kręgi