Al Nur – stopień VI

 

Hipnoza wschodnia

 

Hipnoza tak jak przed wiekami, tak i dzisiaj kojarzona jest w wielu kręgach ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, magią a nawet z satanizmem. Kościół posługuje się nią we mszach egzorcyzmujących, tudzież podczas indywidualnych sesji. Hipnologia na szczęście znalazła swoje poczytne miejsce na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Rosji i jeszcze w wielu innych krajach. Ponad 70% chorób pochodzi „z głowy”. Hipnoza znakomicie łączy się z innymi dziedzinami życia i od tysięcy lat jest skutecznie wykorzystywana dla dobra ludzkości. Nawet w katolickiej Biblii mamy konkretne przykłady indukcji hipnotycznych. Często stosuję fragmenty biblijne ze znakomitym skutkiem, a jedna z najciekawszych indukcji zaczyna się od znanych słów”

Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo…………..

Nie ma niczego lepszego dla opornych na hipnozę pacjentów, niż ten tekst. Po chwili nikt już nie rozumie o czym to jest a umysł nie nadąża za zrozumieniem powyższego tekstu, jeśli się go czyta szybko. O jej walorach nie należy nawet dyskutować, bo zyskuje coraz większy poklask, ale jej prawdziwy renesans dopiero nadchodzi.

 

Podczas warsztatów kursant opanuje następujące zagadnienia:

 

 1. Relaksacja ciała i umysłu różnymi metodami
 2. Wywiad (rapport), jako istotny element poprzedzający samą indukcję
 3. Podstawy klasycznej indukcji hipnotycznej, jej zasady i wzorce
 4. Sugestia, jej znaczenie i możliwości
 5. Badanie sugestywności i sposoby jej przeprowadzania
 6. Różne techniki indukcji hipnotycznej do somnambulizmu i stanu Sichort włącznie
 7. Hipnoza błyskawiczna i estradowa
 8. Techniki uśmierzania bólu poprzez hipnozę
 9. Zwalczanie nawyków – alkoholizm, nikotynizm, uzależnienia od narkotyków
 10. Rozwiązywanie problemów emocjonalnych poprzez stan alfa lub theta
 11. Autohipnoza i jej możliwości – zmiana lęków i przekonań na co dzień
 12. Rozwijanie łączności telepatycznej z wybraną osobą będąc w stanie theta
 13. Wstęp do exterioryzacji w stanie theta
 14. Odbiór poleceń ciałem dla zaawansowanych uczestników
 15. Negatywne wykorzystanie hipnozy i zło jakie może z tego wyniknąć – manipulacja i głupie żarty w stosunku do ludzi