Al Nur – stopień III

Al Nur III przeznaczone są dla osób, które same zmagają się lękami, obawami, negatywnymi uczuciami i emocjami, problemami natury fizycznej i psychicznej jak i dla terapeutów.

 

Po warsztatach Al Nur III, uczestnik powinien opanować następujące umiejętności:

 

  1. Zrozumieć swój problem i poznać sposoby przeciwdziałania za pomocą konkretnych ćwiczeń wschodnich jak lustro lub płynąca rzeka
  2. Opanować lęk i obawy poprzez współdziałanie z własną podświadomością
  3. Nauczyć się minimalizowania i usuwania negatywnych odczuć u siebie jak i u innych
  4. Nauczyć się sposobów wydobycia pozytywnych emocji z własnej podświadomości i płynącego z nich odczucia radości
  5. Kontemplacji arabskiej światła i płynących z niego refleksów jako wstęp do dermooptyki ale i „wypalanie” złych rzeczy u siebie w podświadomości
  6. Usuwanie złych wspomnień i obrazów z własnego mózgu zakłócających szczęśliwe życie z okresu prenatalnego, jako sprawcy wszelkich kłopotów i częstej patologii w domu rodzinnym
  7. Dynamiczne przepracowanie systemu wartości i poznanie korzyści z niego płynących
  8. Inne sposoby wyjścia ze złego okresu, który uniemożliwia normalną egzystencję poprzez medytację i psychoterapię