Al Nur – stopień II

Warsztaty rozwijające umysł są w świecie niezwykle  popularne i cieszą się nadal dużym zainteresowaniem kolejnych pokoleń. Człowiek czuje wewnętrzną  potrzebę zrobienia czegoś dla samego siebie. Z jednej strony ma  określone wykształcenie, ale nie daje  mu ono żadnej konkretnej odpowiedzi na nurtujące go pytania. Tego nie nauczy ani dom ani żadna  uczelnia. Na początku koncentrujemy się na „konsumpcji życia”. Każdy z nas  przechodzi okres szału i niekiedy nawet wariactw w różnym wieku. Na szczęście to u większości ludzi przechodzi i człowiek uświadamia sobie, że  oprócz pracy i relaksu, czegoś mu jeszcze potrzeba. Szczęśliwy ten, który wpada na to szybko aby zająć się samym sobą, swoim rozwojem i „konsumować” życie dużo głębiej, tak aby dojść do samego dna. Jest to taka dziwna siła, taki imperatyw, który pcha nas gdzieś do środka samych siebie, w  pokłady doznań naszej ukrytej podświadomości. Aby uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania przygotowaliśmy trzydniowe warsztaty w  kierunku rozwoju naszego umysłu zupełnie innym sposobem niż dotychczas. Na początku warsztatów, uczestnicy przypomną sobie procedurę składającą się z wielu umiejętności wstępnych z Al Nur I jak: arabski i hinduski system oddechowy w połączeniu z relaksacją psycho-fizyczną i koncentracją uwagi na  określonym problemie. To zwykłe przypomnienie a nawet dodanie  nowego elementu jakim jest  koncentracja, pozwoli uczestnikowi warsztatów na wejście, w każdym okresie w zmieniony stan świadomości. Jedni nazywają to nadjaźnią, inni – poziomem działania nadświadomego. Każda osoba osiągająca taki stan może świadomie panować nad funkcjami swojego organizmu i psychiki, które w  normalnym stanie świadomości są zupełnie niezależne  od jego woli. Chodzi tu o odczuwanie bólu, zasypianie, budzenie się, zapamiętywanie i proces przypominania sobie czegoś z przeszłości. Będąc w stanie nadświadomości można dokonywać wielu rzeczy dla siebie  i innych. Można  pozbyć się nałogów, schudnąć, przytyć oraz wykorzystać swoje zdolności parafizyczne  i parapsychiczne. W ostatnim etapie, uczestnicy warsztatów  mogą doświadczyć na sobie pierwszych doznań otwarcia „trzeciego oka” a zatem nie ujawnione dotąd zdolności jasnowidzenia. Bywają też przypadki jasnosłyszenia i pisania automatycznego. Najciekawsze jednakże jest to, że każdy kursant otrzymuje zdjęcie lub tylko nazwisko i datę urodzenia nieznanej osoby i musi określić jej stan zdrowia, wykorzystując naturalnie swój stan nadświadomości. Na tym etapie każdy uczestnik otrzymuje też  indywidualny plan co do własnego rozwoju zdolności parapsychicznych, który może  pogłębiać poprzez  intensywne treningi w domu.

 

 

Po zakończeniu warsztatów Al Nur II, uczestnik będzie w stanie:

 

  1. Dogłębnie relaksować się psychicznie przy pomocy zupełnie innych ćwiczeń Wschodu
  2. Osiągać stan nadświadomości w którym rozwiązywane będą najważniejsze problemy, przy pomocy hinduskich systemów „ zatrzymania oddechu”
  3. Rozwiązywanie problemów innych osób, będąc w stanie nadświadomości
  4. Panowanie nad funkcjami swojego organizmu jak i innych osób
  5. Uaktywnianie „trzeciego oka” poprzez arabskie techniki aktywizacji podświadomości
  6. Dokonanie „mapy chorego organizmu „ t.z. wykrycie chorób u innych na podstawie zdjęcia
  7. Rozwinięcie własnej dermooptyki przy badaniu ludzi, na podstawie tylko nazwiska i adresu
  8. Wstępne ćwiczenia w kierunku jasnowidzenia
  9. Przekazywanie impulsów myślowych do obranego obiektu i odbieranie ich ponadzmysłowo